SIA „KANINS”

Juridiskā adrese/ Faktiskā adrese:
Šmerļa iela 2B, Rīga
Latvija, LV-1006

Reģistrācijas numurs: LV40003018907
Kredītiestādes nosaukums: AS SEB Bank
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konta nr.: LV49UNLA0050019719487

Tel.Nr.: +371 67315451
E-pasts: kanins@latnet.lv